آگهی استخدام کارگر و کمک اشپز ساده

استخدام کارگر و کمک اشپز ساده

1397-07-19

استخدام کارگر و کمک اشپز ساده با سابقه مسلط به غذاهای ایرانی فوری فوری نیازمندیم و همچنین به یک کارگر ساده نیازمندیم (میدان هروی .گلزار ۱۳ )

استخدام کارگر و کمک اشپز ساده با سابقه مسلط به غذاهای ایرانی فوری فوری نیازمندیم و همچنین به یک کارگر ساده نیازمندیم (میدان هروی .گلزار ۱۳ )

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی