آگهی استخدام حسابدار در نمایشگاه مبلمان

استخدام حسابدار در نمایشگاه مبلمان

1399-11-15

یک نمایشگاه مبلمان از یک حسابدار حرفه ای و با سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری میکند. برای مصاحبه تماس بگیرید.

یک نمایشگاه مبلمان از یک حسابدار حرفه ای و با سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری میکند. برای مصاحبه تماس بگیرید.

مشهد خواجه ربیع

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی