آگهی استخدام تعدادی برنامه نویس سی شارپ در شرکت بین المللی

استخدام تعدادی برنامه نویس سی شارپ در شرکت بین المللی

1399-11-12

تعدادی برنامه نویس با شناخت کامل به سی شارپ به صورت تمام وقت در شرکت بین المللی استخدام می شود. یک ماه آزمایشی با دستمزد ماهانه 2 میلیون تومن و در صورت ادامه فعالیت 3 میلیون و 500 هزار تومن

تعدادی برنامه نویس با شناخت کامل به سی شارپ به صورت تمام وقت در شرکت بین المللی استخدام می شود. یک ماه آزمایشی با دستمزد ماهانه 2 میلیون تومن و در صورت ادامه فعالیت 3 میلیون و 500 هزار تومن

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی