آگهی استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

1399-11-12

دعوت به همکاری از یک مهندس مکانیک با شناخت کامل به محاسبه و طراحی دستگاه های صنعتی جهت کار پروژه ای و تمام وقت با حقوق مناسب علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از واتس آپ ارسال نمایند.

دعوت به همکاری از یک مهندس مکانیک با شناخت کامل به محاسبه و طراحی دستگاه های صنعتی جهت کار پروژه ای و تمام وقت با حقوق مناسب علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از واتس آپ ارسال نمایند.

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی