آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش

1399-11-12

یک شرکت پخش جهت تکمیل نیروی خود از یک حسابدار خانم به صورت نیمه وقت با حقوق و مزایای کافی دعوت به همکاری می کند. جهت تمایل تماس بگیرید.

یک شرکت پخش جهت تکمیل نیروی خود از یک حسابدار خانم به صورت نیمه وقت با حقوق و مزایای کافی دعوت به همکاری می کند. جهت تمایل تماس بگیرید.

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی