آگهی استخدام تعدادی ویزیتور خانم در موسسه مهاجرتی

استخدام تعدادی ویزیتور خانم در موسسه مهاجرتی

1399-11-10

استخدام تعدادی ویزیتور خانم در موسسه مهاجرتی به صورت تمام وقت با حقوق پورسانت عالی لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایید یا تماس بگیرید.

استخدام تعدادی ویزیتور خانم در موسسه مهاجرتی به صورت تمام وقت با حقوق پورسانت عالی لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایید یا تماس بگیرید.

مشهد آزاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی