آگهی استخدام تعدادی راننده با ماشین در تاکسی سرویس

استخدام تعدادی راننده با ماشین در تاکسی سرویس

1399-11-10

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز با راننده در تاکسی سرویس با حقوق ماهانه حداقل ۵ میلیون تومن جهت کار در شیفت صبح یا شب

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز با راننده در تاکسی سرویس با حقوق ماهانه حداقل ۵ میلیون تومن جهت کار در شیفت صبح یا شب

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی