آگهی استخدام مهندس معمار خانم

استخدام مهندس معمار خانم

1399-11-10

از یک خانم فعال در رشته مهندسی معماری با آشنایی کامل به برنامه رویت و اینیسکیپ / فاز دو طراحی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. ارسال مشخصات کامل لطفا از واتساپ یا به آدرس ایمیل زیر : farshad.vahid@yahoo.co.uk

از یک خانم فعال در رشته مهندسی معماری با آشنایی کامل به برنامه رویت و اینیسکیپ / فاز دو طراحی به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. ارسال مشخصات کامل لطفا از واتساپ یا به آدرس ایمیل زیر : farshad.vahid@yahoo.co.uk

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی