آگهی استخدام حسابدار خانم در فروشگاه و دفتر آسانسور

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه و دفتر آسانسور

1399-11-08

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم در فروشگاه و دفتر آسانسور با شناخت کامل به برنامه هلو و پازار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب جهت تمایل تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم در فروشگاه و دفتر آسانسور با شناخت کامل به برنامه هلو و پازار به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب جهت تمایل تماس بگیرید.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی