آگهی استخدام مهندس معمار برای همکاری در پروژه ساختمانی

استخدام مهندس معمار برای همکاری در پروژه ساختمانی

1399-11-08

استخدام مهندس معمار برای همکاری در پروژه ساختمانی همراه با پروانه پایه سه اجرا به صورت تمام وقت جهت هماهنگی برای مصاحبه تماس بگیرید.

استخدام مهندس معمار برای همکاری در پروژه ساختمانی همراه با پروانه پایه سه اجرا به صورت تمام وقت جهت هماهنگی برای مصاحبه تماس بگیرید.

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی