آگهی استخدام پیک موتوری در شرکت پخش

استخدام پیک موتوری در شرکت پخش

1399-11-07

استخدام پیک موتوری در شرکت پخش با شرایط زیر: دارای ظاهر مرتب / با تعهد کاری / روابط اجتماعی بالا به صورت نیمه وقت صبح جهت هماهنگی تماس بگیرید.

استخدام پیک موتوری در شرکت پخش با شرایط زیر: دارای ظاهر مرتب / با تعهد کاری / روابط اجتماعی بالا به صورت نیمه وقت صبح جهت هماهنگی تماس بگیرید.

شیراز ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی