آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-08-30

استخدام یک نفر موتورسوار جهت جابجایی قالب های دندانسازی از ساعت 9 تا 11:30 صبح با حقوق خوب (ماهیانه 400 هزار تومان)

استخدام یک نفر موتورسوار جهت جابجایی قالب های دندانسازی از ساعت 9 تا 11:30 صبح با حقوق خوب (ماهیانه 400 هزار تومان)

اصفهان زینبیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی