آگهی استخدام حسابدار خانم در دفتر

استخدام حسابدار خانم در دفتر

1399-11-05

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم ترجیحا با آشنایی به نرم افزار سپیدار در دفتر به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه قانون کار + بیمه + مزایا متقا ضیلن لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال فرمایند.

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم ترجیحا با آشنایی به نرم افزار سپیدار در دفتر به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه قانون کار + بیمه + مزایا متقا ضیلن لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال فرمایند.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی