آگهی استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی

استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی

1399-11-05

دعوت به همکاری از مهندس عمران در کارگاه ساختمانی به صورت تمام وقت با درآمد مکفی + بیمه و مزایا جهت هماهنگی برای مصاحبه لطفا تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از مهندس عمران در کارگاه ساختمانی به صورت تمام وقت با درآمد مکفی + بیمه و مزایا جهت هماهنگی برای مصاحبه لطفا تماس بگیرید.

شیراز باغ تخت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی