آگهی استخدام حسابدار خانم در شهرک صنعتی

استخدام حسابدار خانم در شهرک صنعتی

1399-11-05

نیازمند حسابدار خانم در شهرک صنعتی با شرایط زیر: با تجربه با مدرک کارشناسی شناخت کامل به حسابداری به صورت تمام وقت با درآمد توافقی + بیمه + سرویس ارسال مشخصات با حقوق درخواستی فقط از واتساپ

نیازمند حسابدار خانم در شهرک صنعتی با شرایط زیر: با تجربه با مدرک کارشناسی شناخت کامل به حسابداری به صورت تمام وقت با درآمد توافقی + بیمه + سرویس ارسال مشخصات با حقوق درخواستی فقط از واتساپ

مشهد هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی