آگهی استخدام راننده با اتومبیل در تاکسی سرویس سمندسیر

استخدام راننده با اتومبیل در تاکسی سرویس سمندسیر

1397-08-30

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تاکسی سرویس سمندسیر با درآمدی رضایت بخش (ترجیحا بازنشسته)

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تاکسی سرویس سمندسیر با درآمدی رضایت بخش (ترجیحا بازنشسته)

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی