آگهی استخدام حسابدار خانم در دفتر ساختمانی

استخدام حسابدار خانم در دفتر ساختمانی

1399-11-04

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم در دفتر ساختمانی جهت کار پاره وقت با حقوق مناسب در صورت تمایل لطفا مشخصات خود را از وات ساپ ارسال نمایید.

دعوت به همکاری از یک حسابدار خانم در دفتر ساختمانی جهت کار پاره وقت با حقوق مناسب در صورت تمایل لطفا مشخصات خود را از وات ساپ ارسال نمایید.

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی