آگهی استخدام چند نفر حسابدار در دفتر خدمات مالی

استخدام چند نفر حسابدار در دفتر خدمات مالی

1399-10-30

استخدام چند نفر حسابدار در دفتر خدمات مالی دارای توانایی مدیریت و فن بیان قوی به صورت تمام وقت متقاضیان لطفا مشخصات کامل خود را از واتساپ ارسال نمایند.

استخدام چند نفر حسابدار در دفتر خدمات مالی دارای توانایی مدیریت و فن بیان قوی به صورت تمام وقت متقاضیان لطفا مشخصات کامل خود را از واتساپ ارسال نمایند.

تهران فردوس
اطلاعات تماس

*******09127

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی