آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-07-19

استخدام به یک نفر ظرف شور خانم یا اقا نیازمندیم

استخدام به یک نفر ظرف شور خانم یا اقا نیازمندیم

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی