آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت مجری

استخدام مهندس عمران در شرکت مجری

1399-10-29

از یک مهندس عمران همراه با پروانه پایه سه اجرا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب در شرکت مجری دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس عمران همراه با پروانه پایه سه اجرا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب در شرکت مجری دعوت به همکاری میشود.

اهواز پاداد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی