آگهی استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

1399-10-28

جذب حسابدار با شناخت کامل به موارد زیر: برنامه های حسابداری / ثبت سند و حواله / حقوق / بیمه / گزارش سود و زیان به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از پیامک

جذب حسابدار با شناخت کامل به موارد زیر: برنامه های حسابداری / ثبت سند و حواله / حقوق / بیمه / گزارش سود و زیان به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از پیامک

کرج آزادگان
اطلاعات تماس

*******09122

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی