آگهی استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

1399-10-28

جذب حسابدار با شناخت کامل به موارد زیر: برنامه های حسابداری / ثبت سند و حواله / حقوق / بیمه / گزارش سود و زیان به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از پیامک

جذب حسابدار با شناخت کامل به موارد زیر: برنامه های حسابداری / ثبت سند و حواله / حقوق / بیمه / گزارش سود و زیان به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از پیامک

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی