آگهی استخدام منشی خانم در دفتر

استخدام منشی خانم در دفتر

1399-10-27

جهت کار در دفتر به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت نیازمندیم. متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

جهت کار در دفتر به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت تمام وقت نیازمندیم. متقاضیان لطفا مشخصات خود را از واتساپ ارسال نمایند.

اهواز نادری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی