آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت حسابداری

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت حسابداری

1399-10-27

نیازمند دو نفر کمک حسابدار خانم با شناخت به نرم افزار هلو در شرکت حسابداری به صورت تمام وقت جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نیازمند دو نفر کمک حسابدار خانم با شناخت به نرم افزار هلو در شرکت حسابداری به صورت تمام وقت جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09333

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی