آگهی استخدام راننده با وانت مسقف در شرکت اینترنتی

استخدام راننده با وانت مسقف در شرکت اینترنتی

1399-10-27

استخدام راننده با وانت مسقف به صورت تمام وقت جهت همکاری در شرکت اینترنتی ارائه سفته الزامی است. به صورت تمام وقت لطفا مشخصات فردی / سن / نوع و مدل ماشین / محل زندگی خود را ارسال نمایید.

استخدام راننده با وانت مسقف به صورت تمام وقت جهت همکاری در شرکت اینترنتی ارائه سفته الزامی است. به صورت تمام وقت لطفا مشخصات فردی / سن / نوع و مدل ماشین / محل زندگی خود را ارسال نمایید.

تهران فردوس
اطلاعات تماس

*******09102

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی