آگهی استخدام راننده سرویس

استخدام راننده سرویس

1399-10-23

جهت سرویس ایاب و ذهاب برای سه نفر به یک راننده ماهر و با تسلط کامل به رانندگی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم. جهت تمایل تماس بگیرید.

جهت سرویس ایاب و ذهاب برای سه نفر به یک راننده ماهر و با تسلط کامل به رانندگی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم. جهت تمایل تماس بگیرید.

اهواز معین زاده
اطلاعات تماس

*******09036

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی