آگهی استخدام حسابدار در بازار مبل یافت آباد

استخدام حسابدار در بازار مبل یافت آباد

1399-10-23

دعوت به همکاری از یک حسابدار با آشنایی به نرم افزارهای حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب محل کار واقع در بازار مبل یافت آباد

دعوت به همکاری از یک حسابدار با آشنایی به نرم افزارهای حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب محل کار واقع در بازار مبل یافت آباد

تهران یافت آباد
اطلاعات تماس

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی