آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت

استخدام مهندس مکانیک در شرکت

1399-10-23

جذب مهندس مکانیک در شرکت معتبر با شرایط زیر: با تجربه شناخت به نرم افزار طراحی با مدرک کارشناسی حقوق طبق قانون کار بعلاوه بیمه و سرویس به صورت تمام وقت

جذب مهندس مکانیک در شرکت معتبر با شرایط زیر: با تجربه شناخت به نرم افزار طراحی با مدرک کارشناسی حقوق طبق قانون کار بعلاوه بیمه و سرویس به صورت تمام وقت

مشهد شاندیز
اطلاعات تماس

*******09307

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی