آگهی استخدام منشی خانم برای پاسخگویی به تلفن

استخدام منشی خانم برای پاسخگویی به تلفن

1399-10-23

برای پاسخگویی به تلفن به یک منشی خانم با حداکثر سنی تا 30 سال شیک پوش با روابط اجتماعی خوب با حقوق ثابت ماهانه حداقل دو میلیون تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.

برای پاسخگویی به تلفن به یک منشی خانم با حداکثر سنی تا 30 سال شیک پوش با روابط اجتماعی خوب با حقوق ثابت ماهانه حداقل دو میلیون تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.

مشهد عبادی
اطلاعات تماس

*******09037

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی