آگهی استخدام حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

1399-10-22

جذب حسابدار خانم با آشنایی کامل به نرم افزار پارسیان به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با درآمد توافقی + بیمه جهت اطلاعات بیشتر فقط تماس بگیرید.

جذب حسابدار خانم با آشنایی کامل به نرم افزار پارسیان به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با درآمد توافقی + بیمه جهت اطلاعات بیشتر فقط تماس بگیرید.

اصفهان فرهنگیان
اطلاعات تماس

*******09134

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی