آگهی استخدام مهندس برق آقا

استخدام مهندس برق آقا

1399-10-22

از یک مهندس برق آقا با تجربه کاری و آموزشی با فن بیان قوی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس برق آقا با تجربه کاری و آموزشی با فن بیان قوی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری میشود.

اهواز کوت عبدالله
اطلاعات تماس

*******09013

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی