آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-28

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت ارسال غذا کترینگ با ساعت کاری مناسب و مزایا

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت ارسال غذا کترینگ با ساعت کاری مناسب و مزایا

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی