آگهی استخدام مهندس مکانیک در شهرک صنعتی

استخدام مهندس مکانیک در شهرک صنعتی

1399-10-14

نیازمند مهندس مکانیک با تحصیلات کارشناسی در شهرک صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق کافی جهت هماهنگی لطفا از ساعت 8 الی 15 تماس بگیرید.

نیازمند مهندس مکانیک با تحصیلات کارشناسی در شهرک صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق کافی جهت هماهنگی لطفا از ساعت 8 الی 15 تماس بگیرید.

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی