آگهی استخدام نیروی مهندس برای رتبه بندی

استخدام نیروی مهندس برای رتبه بندی

1399-10-13

دعوت به همکاری از نیروی مهندس با ۳ سال تجربه کار بیمه برای رتبه بندی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب

دعوت به همکاری از نیروی مهندس با ۳ سال تجربه کار بیمه برای رتبه بندی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای خوب

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی