آگهی استخدام وردست رنگ در سالن آرایشی

استخدام وردست رنگ در سالن آرایشی

1397-08-28

استخدام وردست رنگ در سالن آرایشی (مبتدی همراه با آموزش)

استخدام وردست رنگ در سالن آرایشی (مبتدی همراه با آموزش)

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی