آگهی استخدام راننده آژانس

استخدام راننده آژانس

1399-10-09

به راننده سواری ترجیحا تاکسی برای شیفت صبح و عصر جهت کار در آژانس معتبر نیازمندیم. با حقوق و مزایای بالا در صورت تمایل تماس بگیرید.

به راننده سواری ترجیحا تاکسی برای شیفت صبح و عصر جهت کار در آژانس معتبر نیازمندیم. با حقوق و مزایای بالا در صورت تمایل تماس بگیرید.

تهران شهر زیبا
اطلاعات تماس

*******09120

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی