آگهی استخدام کارآموز برنامه نویسی در مجموعه پژوهشی

استخدام کارآموز برنامه نویسی در مجموعه پژوهشی

1399-10-08

جذب کارآموز برنامه نویسی در مجموعه‌ پژوهشی با شرایط زیر: آقا و جوان با سابقه کار شناخت به C++ / C / Linux شناخت به Embedded Systems درآمد مناسب + بیمه به صورت تمام وقت

جذب کارآموز برنامه نویسی در مجموعه‌ پژوهشی با شرایط زیر: آقا و جوان با سابقه کار شناخت به C++ / C / Linux شناخت به Embedded Systems درآمد مناسب + بیمه به صورت تمام وقت

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی