آگهی استخدام حسابدار خانم در مجموعه بازرگانی

استخدام حسابدار خانم در مجموعه بازرگانی

1399-10-07

به یک حسابدار خانم با شناخت به امور مالی و حسابداری جهت ثبت امور روزانه و فاکتور در مجموعه بازرگانی نیازمندیم. به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق مکفی

به یک حسابدار خانم با شناخت به امور مالی و حسابداری جهت ثبت امور روزانه و فاکتور در مجموعه بازرگانی نیازمندیم. به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق مکفی

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی