آگهی استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه ساختمانی

استخدام مهندس عمران جهت همکاری در پروژه ساختمانی

1399-10-06

جذب مهندس عمران با شناخت کامل به اجرای پروژه با تجربه کار مرتبط جهت همکاری در پروژه ساختمانی به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از طریق واتساپ

جذب مهندس عمران با شناخت کامل به اجرای پروژه با تجربه کار مرتبط جهت همکاری در پروژه ساختمانی به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با حقوق درخواستی لطفا از طریق واتساپ

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی