آگهی استخدام تعدادی مهندس عمران در شرکت معتبر

استخدام تعدادی مهندس عمران در شرکت معتبر

1399-10-04

یک شرکت معتبر از تعدادی مهندس عمران به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میکند. علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از تلگرام ارسال فرمایند.

یک شرکت معتبر از تعدادی مهندس عمران به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میکند. علاقه مندان لطفا مشخصات خود را از تلگرام ارسال فرمایند.

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی