آگهی استخدام مهندس الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی

1399-10-04

جذب مهندس الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی با شرایط و مزایای زیر: شناخت کامل به STM32 / Altium / تحلیل بردهای الکترونیکی علاقه مند به کار تیمی به صورت تمام وقت با درآمد ماهانه 8 میلیون تومن + بیمه

جذب مهندس الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی با شرایط و مزایای زیر: شناخت کامل به STM32 / Altium / تحلیل بردهای الکترونیکی علاقه مند به کار تیمی به صورت تمام وقت با درآمد ماهانه 8 میلیون تومن + بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی