آگهی استخدام حسابدار در شهرک صنعتی

استخدام حسابدار در شهرک صنعتی

1399-10-04

دعوت به همکاری از یک حسابدار جوان آشنا به حسابداری در شهرک صنعتی ترجیحا آقا به صورت تمام وقت با حقوق مناسب جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از یک حسابدار جوان آشنا به حسابداری در شهرک صنعتی ترجیحا آقا به صورت تمام وقت با حقوق مناسب جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران یافت آباد
اطلاعات تماس

*******09109

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی