آگهی استخدام راننده آژانس

استخدام راننده آژانس

1399-10-02

دعوت به همکاری از چند نفر راننده با خودرو سواری سالم در آژانس تاکسی تلفنی معتبر با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان به صورت تمام وقت

دعوت به همکاری از چند نفر راننده با خودرو سواری سالم در آژانس تاکسی تلفنی معتبر با حقوق روزانه حداقل 300 هزار تومان به صورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09917

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی