آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی

استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی

1399-10-02

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به اصول حسابداری / ثبت سند دستی / اکسل ترجیحا شناخت کامل به برنامه تدبیر به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی نیازمندیم.

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به اصول حسابداری / ثبت سند دستی / اکسل ترجیحا شناخت کامل به برنامه تدبیر به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی نیازمندیم.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی