آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی

استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی

1399-10-02

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به اصول حسابداری / ثبت سند دستی / اکسل ترجیحا شناخت کامل به برنامه تدبیر به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی نیازمندیم.

به یک حسابدار خانم با شناخت کامل به اصول حسابداری / ثبت سند دستی / اکسل ترجیحا شناخت کامل به برنامه تدبیر به صورت تمام وقت در شرکت بازرگانی نیازمندیم.

تهران سهروردی
اطلاعات تماس

*******09122

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی