آگهی استخدام نیروی مهندس برای رتبه بندی شرکت

استخدام نیروی مهندس برای رتبه بندی شرکت

1399-10-01

نیازمند نیروی مهندس برای رتبه بندی شرکت با تحصیلات کاردانی یا کارشناسی با 3 تا 7 سال تجربه کار بیمه افراد بازنشسته یا دارای پروانه اشتغال پایه 3 اجرا به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با تجربه کار بیمه لطفا از تلگرام یا واتساپ

نیازمند نیروی مهندس برای رتبه بندی شرکت با تحصیلات کاردانی یا کارشناسی با 3 تا 7 سال تجربه کار بیمه افراد بازنشسته یا دارای پروانه اشتغال پایه 3 اجرا به صورت تمام وقت ارسال مشخصات با تجربه کار بیمه لطفا از تلگرام یا واتساپ

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی