آگهی استخدام تعدادی بازاریاب

استخدام تعدادی بازاریاب

1399-10-01

جهت عقد قراردادهای کاری از تعدادی بازاریاب فعال با فن بیان عالی و روابط اجتماعی بالا به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. با حقوق فقط پورسانتی با پاداش

جهت عقد قراردادهای کاری از تعدادی بازاریاب فعال با فن بیان عالی و روابط اجتماعی بالا به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. با حقوق فقط پورسانتی با پاداش

نیشابور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی