آگهی استخدام بند و ابرو کار در سالن زیبایی

استخدام بند و ابرو کار در سالن زیبایی

1397-09-05

استخدام بند و ابرو کار در سالن زیبایی .مسلط به سرشستن و تمیزکاری سالن ساعت کاری 10تا 18

استخدام بند و ابرو کار در سالن زیبایی .مسلط به سرشستن و تمیزکاری سالن ساعت کاری 10تا 18

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی