آگهی استخدام مهندس برق در شرکت فنی مهندسی

استخدام مهندس برق در شرکت فنی مهندسی

1399-10-01

دعوت به همکاری از تعدادی مهندس برق به صورت تمام وقت در شرکت فنی مهندسی ارسال مشخصات فردی / سن / مدرک و رشته تحصیلی / تجربه کار لطفا از واتساپ

دعوت به همکاری از تعدادی مهندس برق به صورت تمام وقت در شرکت فنی مهندسی ارسال مشخصات فردی / سن / مدرک و رشته تحصیلی / تجربه کار لطفا از واتساپ

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی