آگهی استخدام نظافتچی خانم و اقا

استخدام نظافتچی خانم و اقا

1397-08-28

استخدام نظافتچی خانم و اقا. همراه داشتن مدارک الزامیست

استخدام نظافتچی خانم و اقا. همراه داشتن مدارک الزامیست

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی