آگهی استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم در شرکت بازرگانی

1399-09-28

از تعدادی کارشناس فروش خانم به صورت تلفنی جهت کار نیمه وقت صبح با حقوق به صورت ثابت و پورسانت خوب در شرکت بازرگانی دعوت به همکاری میشود.

از تعدادی کارشناس فروش خانم به صورت تلفنی جهت کار نیمه وقت صبح با حقوق به صورت ثابت و پورسانت خوب در شرکت بازرگانی دعوت به همکاری میشود.

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی