آگهی استخدام حسابدار آقا در کارخانه

استخدام حسابدار آقا در کارخانه

1399-09-28

جذب حسابدار آقا در کارخانه با شرایط و مزایای زیر: ۲ سال تجربه با مدرک لیسانس در رشته حسابداری ساکن شهر یزد جوان حداکثر تا ۳۴ سال حقوق ماهانه حداقل قانون کار + بیمه + مزایا

جذب حسابدار آقا در کارخانه با شرایط و مزایای زیر: ۲ سال تجربه با مدرک لیسانس در رشته حسابداری ساکن شهر یزد جوان حداکثر تا ۳۴ سال حقوق ماهانه حداقل قانون کار + بیمه + مزایا

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی